دیگران
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸ : توسط : پیر صدیق

         

                  ما آدما ، با اینکه  رنگارنگیم  ، اما در اصل  یه  جوریم   

                         همه به  فکر  جونیم  ،  همه به فکر نونیم

                   همه  به فکر  خودمون ،  از روی  پل  که رد شدیم 

                                   هر چه می شه  ،بذار بشه.

                       چه بیفتند  دیگران !! چه  بمیرند  دیگران !!!!  

                    ولی   اگرتفکر انسانی داشته باشیم

                   جونا باید دوست بداریم،اما نگیریم جون  کسی

                               نذاریم بگیرند جون دیگران 

                     نون باید داشته باشیم،اما نبریم نون کسی

                             نذاریم آجر کنند نون دیگران

             از پل ها که رد شدیم  ،راه بدیم تا رد بشن

                     برای ردشدن کمک کنیم به دیگران

       ژن مشترک زیاد، داریم با دیگران ، از نوع ما هستند دیگران ،

                               با ما خویشند دیگران ، 

بیائید همه آدما را دوست بداریم وتا حدی که می توانیم مادی و معنوی کمک کنیم        

                  


 
اثر همنشینی
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٦ : توسط : پیر صدیق

  مرغ خوش پروبال و خوش آواز بودم من

  همه شاد از من ،  خوش  وسرفراز  بودم من

     لانه ای زیبا بر درختی کهن

بهر جوجه هایم بود جایی امن

در آشیانه با جوجه هامان سرخوش بودیم

با نغمه خوانی بهر دوستان دلخوش بودیم

کلاغان ، از صدای  شادی ما  ، برآشفتند

به سوی درخت  و  لانه ما ،  تاختند

جوجه هامان را پر و بال کندند و منقار شکستند

آشیانه مال خود کردند و دلهای    بسیار شکستند

برای حفظ جوجه هام ، قار قار کردم

 برای زنده ماندن  ذات خود انکار  کردم

درون لانه خود با.  آنها  نشستم

جوجه ها را بخدمت آنها گماشتم

حال که جوجه ها.   بزرگ شدند، ببین چکار  می کنند

وای من،  بیشترشان، بلندتر از کلاغان قار قار می کنند