چطوری
ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٩   کلمات کلیدی: میوه زندگی

 

 

اینجا دلخورم و افسرده ، تو چطوری آنجا

              اینجا ناامیدم و دلهره دارم،تو چطوری آنجا

اینجا هوای دلم گرفته وآسمان چشمم بارانیست

           شادیم اینجا، فقط یاد  توست ،تو چطوری آنجا


 
بازیگر
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٠   کلمات کلیدی:

  نقش عاشق را  چه خوب ، بازی ،کردی   

             گفته عشاق را برام ،باز خوانی کردی

                   خام حرفای، توگشتم روز به روز، عاشق تر

                             باورم نیست ،بااحساسم، تو بازی کردی

                          چه جوری دلت اومد  از من جدا شی و بر ی        

                             کاش رفتنت دروغ ونقش باشه ،که بازی کردی


 
فقط تو
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٠   کلمات کلیدی:

 

   پیش تو کم می یارم، هرچه تند تند می دوم، بازم به تو نمیرسم

   تو بزرگی و من به تو قد نمیدم، تو زیادی عاشقی من چه کمم

   تو غرورت را شکستی،تا که من پر و بال بگیرم                              

   یه عالم عشق  خرجم کردی، تا که من اوج بگیرم .

   حالا من این بالاها، احساس پایین دارم،

   چونکه کمبود، محبتهای شاهین دارم.

   توی مرغان فضایم ،تو فقط شاهینی

    برای خستگی هایم، تو فقط بالینی

  من فقط با تو، احساس بالا می کنم،

  با تو، احساس بودن، توی دنیا می کنم.

   دل من فقط تورا می خواد و بس،

   زندگی یعنی همین  و دیگه بس