سکوت
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۱۳ : توسط : پیر صدیق
  1.               بهر ننوشتن من ، قلم ،  شکسته می شود
  2.                            بهر خاموشی من، زبان ،  بریده می شود

  3.               همدست  شده,امر به سکوتم می کنند
  4.                                درونم بنگر، پر از فریاد و  ناله می شود