خورشید من
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۸ : توسط : پیر صدیق

                 دنیای من همیشه آفتابیست

                             زیرا  خورشید  نزد منست و

                                   از  مغز من، طلوع می کند


 
اثر همنشینی
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٦ : توسط : پیر صدیق

  مرغ خوش پروبال و خوش آواز بودم من

  همه شاد از من ،  خوش  وسرفراز  بودم من

     لانه ای زیبا بر درختی کهن

بهر جوجه هایم بود جایی امن

در آشیانه با جوجه هامان سرخوش بودیم

با نغمه خوانی بهر دوستان دلخوش بودیم

کلاغان ، از صدای  شادی ما  ، برآشفتند

به سوی درخت  و  لانه ما ،  تاختند

جوجه هامان را پر و بال کندند و منقار شکستند

آشیانه مال خود کردند و دلهای    بسیار شکستند

برای حفظ جوجه هام ، قار قار کردم

 برای زنده ماندن  ذات خود انکار  کردم

درون لانه خود با.  آنها  نشستم

جوجه ها را بخدمت آنها گماشتم

حال جوجه هام بزرگ شدند، صداشان دلنواز و ترانه نیست

  بلندتر از کلاغان قار قار می کنند، خود کرده را چاره نیست


 
باور اشتباه
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٥ : توسط : پیر صدیق
  1. درختان بلند بالا را بجرم بلندی قامت ،تبر می زنند

پرندگان خوش آواز تاوان صدای زیبای خود را در قفس می دهند

 

نوزاد پروانه را  برای تصاحب پیله اش در بستر ابریشم. می کشند        

 نگرانم

  چگونه می توان باور کرد  مهربانی را

               


 
عدالت
ساعت ٦:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٥ : توسط : پیر صدیق

 

علم چندانی ندارم،همین قدر میدانم که اگر  تفکر مذهبی 

داشته باشیم  منشا، همه انسان ها را   

حضرت آدم وحوا  میدانیم

 

 و اگر تفکرما، غیر مذهبی باشد، منشا همه انسانها را نتیجه  تغییر

 

و تکامل اولین سلولی  که

در' آبها بوجود آمده است میدانیم

 

   در هر صورت ،ما آدمها،  منشا  مشترک داریم، پس این همه،  

تفاخر  وخود  بزرگ  بینی  بعضی  آدمها  ، ملتها  وقوم هاو .............

.. چرا ؟!  کدام

تفاوت را  امتیاز وبرتری میدانیم؟

رنگ ،زبان،شکل،آثار تاریخی وفرهنگ

و...........................

همه اینها به دلیل  شرایط محیطی خاصی  به وجود آمده و برتری 

محسوب نمی شود.

کسب دانش و تجربه و مهارت های   مختلف ،  هوش و کار آیی،

انسان را افزایش میدهند و اجتماعات نیرومند ی بوجود می آورند

واین تفاوتهای اکتسابی در محیط است که سبب میشود ،

 بعضی از آدمها  متفاوت  فکر  کنند، و  توهم ، داشته باشند 

که جنس برتر، آدم  برتر،ملت برتر،نژاد برتر

و.............برتر  وجود  دارد  

  و این بزرگترین بی عدالتی است       

 

اگر انسانیم، باید   ،با دیدی ،عادلانه  به جهان  نگاه کنیم


 
خیلی ها
ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٤ : توسط : پیر صدیق

 خیلی ها میگن،عشق تو کتاباست،من بیرون از کتابم و عاشقم

خیلی ها میگن عشق، دروغه،  ولی من راستی راستی  عاشقم

 شادترین شادیها عشقه، آنچه آگاهی و آرامش میده ،عشقه

 خیلی ها، راز عشق و نمیدونن  ،منی میدونم،  که عاشقم

 


 
بی تو
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱٤ : توسط : پیر صدیق

            گفتم بی تو عید نمیشه و شد عید،    بی تو

             گفتم بی تو بهار نمیآد وآمد بهار،    بی تو

      گفتم بی تو گلها نمی شکفندو شکفتند گلها،  بی تو

  گفتم بی تو هوا را نمی خوام و می کشم  دائم  نفس،  بی تو

    دوست و آشنا را نمی خواستم ببینم و دیدم آنها را، بی تو

 پیش آنها غریب بودم و بی کس ، دلم شاد نمی شه ،  بی تو 

    بهار و گل  قشنگنند و دل انگیزچه با تو یا که  بی تو

   این منم که درآن دلگیرم و خزانست احساسم ، بی تو

 

 


 
حق انتخاب
ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۸ : توسط : پیر صدیق

زندگی، سرابی بیش نیست

      این منم، که چشمه  آب دارم

 زندگی، شادمان نیست 

 این منم ، که شادی ناب دارم      ,.

بد و خوبی، که در جهان ، می بینم

 این منم، که ساخته ام  و حق انتخاب  دارم