قصه ما
ساعت ۸:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٠   کلمات کلیدی:

 قصه مارا ،هرکه  نوشته ،چقدر قشنگ نوشته

من و تو را عاشق هم کرده و گفته،  سرنوشته

ما آدم  خوبای قصه ایم،  چیره میشیم بر، بدیها

می رسیم  بهمدیگه،آخر قصه را چه خوب نوشته


 
بازیگر
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٠   کلمات کلیدی:

  نقش عاشق را  چه خوب ، بازی ،کردی   

             گفته عشاق را برام ،باز خوانی کردی

                   خام حرفای، توگشتم روز به روز، عاشق تر

                             باورم نیست ،بااحساسم، تو بازی کردی

                          چه جوری دلت اومد  از من جدا شی و بر ی        

                             کاش رفتنت دروغ ونقش باشه ،که بازی کردی